Klimatyzacja samochodowa

Miasto - woj.

Alcar

Kategoria: alarmy, systemy zabezpieczające, klimatyzacja

Kraszewskiego 31, Lublin
tel. 81 744 18 52


Podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.
Oznacza miejsce, w którym kończy się droga ekspresowa. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka podająca odległość do miejsca, w którym kończy się droga.
Znak D-53 „koniec strefy ruchu" stosuje się w celu wskazania wyjazdu z drogi wewnętrznej położonej w strefie ruchu.
Zakaz wjazdu pojazdów, w których nacisk jednej z osi przekracza wielkość podaną na znaku. Przy osi wielokrotnej, nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej, niż 80 % masy na znaku.
Polityka Prywatności