Klimatyzacja samochodowa

Miasto - woj.
powiat
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 2
Ceglana 25, Kielce
tel. 41 344 74 85
Skłodowskiej-Curie 3, Kielce
tel. 41 366 29 58
Znak F-2a „granica państwa" informuje o miejscu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
Oznacza wjazd do miejscowości stanowiącej obszar zabudowany.
Na znaku R-4b w dolnej jego części umieszcza się symbol, numer lub barwne oznaczenie charakteryzujące szlak rowerowy. Umieszczona pod znakiem R-4b tabliczka informuje o utrudnieniu występującym na szlaku rowerowym.
Informuje o urzędzie pocztowym znajdującym się nie opodal znaku.
Znak ten oznacza wjazd na część obszaru zabudowanego, na której postój na wszystkich drogach podlega specjalnym ograniczeniom. Jeżeli na znaku czas postoju jest nieokreślony, oznacza to, że postój w tej strefie nie może przekraczać 1 minuty.
Polityka Prywatności