Klimatyzacja samochodowa

Miasto (woj.)
(miejscowość)

Alcar

Miasto: Lublin
Kategoria: alarmy, systemy zabezpieczające, klimatyzacja

Kraszewskiego 31, Lublin
tel. 81 744 18 52


Znak D-39a „opłaty drogowe" informuje o opłatach drogowych wnoszonych za przejazd po drogach publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ostrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w lewo.
Ostrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w prawo.
Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.